Kategorier
Nyheter & tips

Ny rapport från Lendo: Privatlånemarknaden under Coronapandemin

Bild: Pixabay

En ny rapport från Lendo över ansökta privatlån under första halvåret 2020 visar att det är fortsatt stora ränteskillnader på marknaden med störst differens på dryga 27 procentenheter. Det visar att det fortsatt är viktigt att göra aktiva jämförelser för att undvika onödigt höga räntor. Efter mars ökade andelen billån och det ansökta lånebeloppet i snitt med 1,2 % jämfört med månaderna innan, samtidigt som efterfrågan på privatlån verkar ha minskat i mars och april.

Statistiken från Lendo visar att fler valde att ansöka om högre belopp under våren (januari – juni) än tidigare då det ansökta snittbeloppet ökade med ca 9 % jämfört med samma period 2019. Lånebeloppet vid ansökan har ökat successivt över tid sedan Lendo började mäta 2017. Inflation och höjda priser inom handeln kan vara två anledningar. Efter mars månad då pandemin hade en riktig påverkan på ekonomin såg Lendo en liten ökning i ansökt snittbelopp med 1,2 % jämfört med månaderna innan. Rapporten konstaterar även att coronapandemin inte verkar ha påverkat i någon större utsträckning vilka som under våren valde att ansöka om ett privatlån utifrån ålder eller inkomst.

– Trots Coronapandemin verkar svenska hushåll inte förhastat ha ansökt om fler och större privatlån trots en osäker tid, vilket är positivt. Det intressanta att följa är nu vilka kategorier av syften att låna som har ökat och minskat under pandemin, och om det mönstret kommer att bestå framöver, säger Carl Brynielsson, VD Lendo Sverige.

Flera bedömare förutspådde att både belopp och efterfrågan på privatlån skulle öka mitt i krisens mest akuta skede (mars/april). Men vid en undersökning av vanliga sökord hos Google som ofta leder till att hämta in låneerbjudanden såsom “billån”, “privatlån”, “låna pengar”, “samla lån”, och “lån” minskade istället intresset under mars och april för att sedan återhämta sig igen i maj.

Bild hämtad från verktyget Google Keywords planner och visar historiken för stora sökord som “billån”, “privatlån”, “låna pengar”, “samla lån” och “lån” under våren. Det ger en indikation på hur efterfrågan för privatlån har rört sig.

I perioden januari–juni ökade dock andelen lån med syfte att köpa fordon (bil & båt) från 14 % 2019 till 18 % 2020 under samma period. En djupdykning visar att ökningen går att härleda till april vilket är en förmodad effekt av coronapandemin. Andelen från april till juni i år på 23 % är den högsta andelen på flera år i Lendos statistik. Andelen ansökta lån till fordon har legat på stadiga 14 % för motsvarande period de senaste två åren. Svårigheten att semestra utomlands samt minskat resande med tåg och flygtrafik inrikes är en möjlig förklaring till att fler har undersökt möjligheten att köpa bil eller fritidsbåt.

För en enskild låntagare kan ett ränteerbjudande skilja sig hela 27 procentenheter för samma låneförfrågan. Kostnaden för ett lån kan därmed öka drastiskt för den som inte gör en aktiv jämförelse. Lendo har sedan ett antal år tillbaka valt att inte inkludera högkostnadskrediter med en räntesats över 29,98 % när användare jämför räntor. Skulle även de räknas med skiljer sig räntorna ännu mer för det konsumenter kan finna på marknaden.

– Statistiken visar att det fortsatt är viktigt att aktivt jämföra låneerbjudanden från olika banker och långivare innan du tecknar ett lån. En transparent jämförelse utifrån varje individs förutsättningar bidrar till en ökad konkurrens och bättre lånevillkor för låntagarna. Vi måste gemensamt bidra till att fler konsumenter gör medvetna val om sin privatekonomi och ser att en hårdare reglering kan behövas för att oseriösa långivare inte ska få fäste på marknaden och försvåra det gemensamma arbetet mot överskuldsättning, menar Carl Brynielsson.

Statistiken är hämtad från Lendos lånerapport över ansökta privatlån, januari-juni 2020.